Plzeňské sympozia

Daniela Tinková

Zločin a trest na prahu občanské společnosti. Zrození "osvícené" kriminální politiky v habsburské monarchii (cca 1780–1852)

9–18, resumé s. 18
Studie představuje určitý historický úvod do dějin trestního práva v habsburské monarchii, především v období mezi osvícenskými reformami a polovinou 19. století. Základní body výkladu tvoří nové pojetí trestného činu a hierarchie „zločinů“, respektive policejních deliktů. Dále se text věnuje nové filozofii trestu, především myšlence nápravy, snahám o reintegraci trestance, vyloučení tělesného utrpení, problému „doživotního“ trestu a trestu smrti. Závěrečná pasáž se zabývá rozvojem vězniční sítě v Čechách 19. století.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist