Plzeňské sympozia

Jindřich Toman

„Mumlání, špatná němčina a nedostatek citu.“ Židé v kontextu českých nacionálních teorií, 30. a 40. léta 19. století

352–360, resumé s. 360
Příspěvek analyzuje některá literární díla 30. a 40. let 19. století – jako Jana Kollára Slávy dceru (1832), Karla Hynka Máchy Dosloví ke Křivokladu (1834) a recenzi Karla Havlíčka Borovského na básnickou sbírku Siegfrieda Kappera České listy – s cílem ukázat postoje českých autorů k židům, zejména, těm kteří měli literarní ambice. Třebaže jsou argumenty dosti různé, nakonec čeští autoři charakterizují židy jako jazykově méně vybavené. Tento příklon k antisemitským stereotypům, dokládá, že ideologie kulturní a jazykové čistoty si uchovávala svoji sílu. Tedy, Češi prosazovali ve 30. a 40. letech 19. století literaturu jako prostor, který nemůže být sdílený.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist