Plzeňské sympozia

Dana Bořutová

Cesty hľadania seba. Folklórne inšpirácie u Blažeja Bullu a Dušana Jurkoviča

307–323, resumé s. 322–323
Blažej Bulla (1852-1919) patří k architektům, působícím v prostředí uherské provincie 2. poloviny 19. století. Jeho rozhodnutí, vrátit se po studiích v Praze do regionu, kde se narodil, sice znamenalo vědomé omezení jeho profesních možností, bylo pro něho však důležité především k jeho vazbě na milieu, jež tehdy přestavovalo centrum národního života Slováků. Architektonické projekty, které realizoval v Ružomberoku a později v Martině, se většinou omezovaly na menší soukromé a komunální zakázky. Tento skromný rámec překračují jeho novogotické sakrální stavby (Kráľova Lehota, Dolný Kubín, Važec), stejně jako některé komunální budovy v konvenčním novorenesančním stylu, mezi nimiž dominuje především Národný dom v Martině. Obraz Bullovy osobnosti doplňují i jeho další – hudební, literární a divadelní – aktivity v oblasti národní kultury a především jeho činorodá účast na organizaci kulturního života v Martině. Tyto zájmy nepochybně motivovaly i tu část jeho tvorby, v níž se uplatňují prvky lidového stavebního umění v duchu „slovenského stylu“. Tyto snahy ve smyslu hnutí Arts and Crafts byly zároveň odpovědí na ambice maďarských architektů, vytvořit „maďarský styl“. Jakkoli už bylo známo, že zájem mladého Dušana Jurkoviče o lidovou architekturu jakožto pramen inspirace pro architekturu moderní byl podnícen právě Bullou, ozřejmilo teprve důkladné studium skic a návrhů z Bullova pozůstalosti uchovávané v Martine skutečný rozsah tohoto vlivu a jeho význam. Současně bylo prokázáno, že Bulla byl v celkovém spektru podobných pokusů ve střední Evropě jedním z prvních. Co se jeho vztahu k Jurkovičovi týká, zdá se, že mu dodal rozhodující impuls, který Jurkovič sám považoval pro svoji životní orientaci za stěžejní. Spojující linie mezi oběma architekty má sice podobná východiska, avšak mladší Jurkovič, jenž působil na přelomu století, se osvobodil z pout historismu a pozvedl Bullovo dědictví na vyšší úroveň.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist