Plzeňské sympozia

Vlasta Reittererová – Hubert Reitterer

Slovanský element a vídeňské (hudební) divadlo

291–306, s. 306
Hnutí za obrodu českého jazyka se v Čechách i mimo Čechy (v našem případě ve Vídni) vyvíjelo v mnohém analogicky. V hudbě a hudebním divadle má dvě báze, profesionální a diletantskou, které se po roce 1860 začínají zjevně navzájem ovlivňovat a pronikat. Český spolkový život v Čechách postupně nastavoval vyšší estetická kritéria. Ve Vídni byl český element zase ovlivněn jednak prostředím a tradicí vídeňského Singspielu, dokázal však také (např. na poli opery) hrdě prezentovat a podporovat plody národního sebeuvědomění, tak, jako například na Mezinárodní výstavě hudby a divadla (Internationale Ausstellung für Musik- und Theaterwesen, 1892). Příspěvek shrnuje prvé úspěchy oper českých skladatelů na vídeňských scénách (rovina profesionální) a charakteristické rysy spolkového života, pěstujícího český jazyk (rovina diletantská). Na příkladě ve Vídni působícího sbormistra Františka Rudolfa Čermáka (1895 – po r. 1951) ukazuje, že příslovečný „Vídeňský vzduch“ neměl za následek pouze „povídeňštění“, nýbrž působil i opačně, jako posílení vlasteneckých citů a povzbuzení vědomě českých (resp. československých) národních aktivit.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist