Plzeňské sympozia

Michaela Freemanová

Slovanství v zrcadle pražského koncertního života, dobové hudební kritiky a literatury

184–193, resumé s. 193
Úvaha Bedřicha Smetany O našich koncertech, uveřejněná 1. října 1862 v časopise *Slavoj*, naznačila představy svého autora ohledně jeho budoucích vlastních koncertů i forem pražského hudebního života. Tehdejší dramaturgie, stavící především na německém, italském a francouzském repertoáru, se měla řídit výlučně kvalitou. Tento požadavek se měl vztahovat i na díla českých skladatelů a slovanských skladatelů vůbec. Jak domácí, tak cizí repertoár, jenž by činil zadosti Smetanovým nárokům, se však vyvíjel velmi pomalu. Václav Vladimír Zelený tuto situaci v roce 1875 kritizoval v časopise *Dalibor*. Jeho námitky zčásti mířily na Smetanovy protivníky, soustředěné kolem časopisu *Hudební listy*. Ten ve jménu slovanství proklamoval kulturní izolaci, kterou vyznával i kontroverzní srbský etnomuzikolog Franjo Xaver Kuhać uveřejněním dvou článků - Vzchopme se k dílu! a Serbsko oro (Srbské kolo).
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist