Plzeňské sympozia

Zdeněk Valenta

Adolf Černý – slovanská vzájemnost a lužičtí Srbové

154–159, resumé s. 159
Český folklorista a básník Adolf Černý se narodil 19. 8. 1864 v Hradci Králové a zemřel 27. 12. 1952 v Praze. Jeho celoživotní zájem platil srbskému lidu a slovanským národům. Kniha Mythiske bytosce luziskich Serbotc patří mezi jeho největší vědecká a literární díla. V roce 1898 začal Černý vydávat revui Slovanský přehled. Do roku 1901 byl činný jako vůbec první lektor srbského jazyka na Karlově univerzitě. Po první světové válce vstoupil do diplomatických služeb Československé republiky. Lužici navštívil prvně v roce 1884. Seznámil se tam se srbským národním buditelem Michalem Hornikem (1833–1894). Po návratu do Čech navázal spolupráci s Edvardem Jelínkem (1855–1897), redaktorem Slovanského sborníku, s cílem, psát o srbské problematice. Prostřednictvím Hornika poznal také srbského básníka Jakuba Barta-Cisinského (1856–1909), lingvistu Ernsta Muku (1854–1932) a polského jazykovědce Jana Ignacy Niecistawa Baudouina de Courtenay (1845–1929). Adolf Černý se zasloužil i o rozvoj lužickosrbsko-jugoslávských kulturních styků: jeho přičiněním se chorvatský básník Josip Milakovic (1861–1921) obeznámil s Lužicí a její kulturou.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist