Plzeňské sympozia

Petr Kaleta

Češi a Lužičtí Srbové v 19. století

142–153, resumé s. 153
Počátky česko-srbských kontaktů sahají až do 14. století, kdy se srbští studenti vzdělávali na Karlově univerzitě. Výrazný vliv na vývoj srbské inteligence měl na počátku 18. století založený Lužický seminář v Praze, kde později studovali vynikající osobnosti z řad srbských intelektuálů: Jan Petr Jordán, Michal Hornik, Jakub Bart-Cisinski a mnozí jiní. Nízká koncentrace srbských měst a nepříliš početné řady vzdělanců měly za následek, že národně emancipační hnutí nemohlo prodchnout veškeré obyvatelstvo Horní a Dolní Lužice. Zůstalo snažením ryze intelektuálním, omezeným na malou skupinu osobností. Města byla germanizována, k propojení mezi srbským venkovem a městským prostředím nedošlo.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist