Plzeňské sympozia

Halina Beresneviči?t?–Nosálová

Joachim Lelewel a František Palacký. „Slovanství“ v historickém a politickém diskursu

110–121, resumé s. 121
Příspěvek srovnává vznik a realizaci ideje „pradávné slovanské demokracie“ v historiografických a politických textech Joachima Lelewela a Františka Palackého. Lelewelovy texty bývají často považovány za inspiraci pro mladší české historiky, alespoň pro Palackého však platí, že se na svého polského předchůdce nikdy výslovně neodvolával. Oba dějepisci sdílejí přesvědčení, že principy svobody, rovnosti a bratrství konstituují ontologicky chápaného slovanského národního ducha. Protože oba dva počali formulovat své myšlenky ohledně pravěku ve stejnou dobu, přičemž používali rozdílné argumentační strategie, nemůžeme Lelewela vidět jako vlivného historiografického předchůdce Palackého. Závěr příspěvku ozřejmuje rozdíly v ideologickém obsahu a politickém prosazování idejí svobody, rovnosti a bratrství. Lelewel bývá označován za koherentního ideologa demokratické pospolitosti. Palackého oproti tomu ukazují politické implikace jeho dějepisectví jako flexibilního liberálního politika, u něhož se nabídka možných politických kompromisů opírá o jeho vlastní vizi dějinného procesu.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist