Plzeňské sympozia

Jana Nová

Novoslovanství v zrcadle regionálního tisku. Jablonecké noviny a jejich reakce na novoslovanské aktivity Karla Kramáře v roce 1908

101–104, resumé s. 104
Příspěvek se zabývá reakcí regionálního tisku v okrese Jablonec nad Nisou /Gablonz, průmyslové hraniční oblasti Čech a významném exportním centru s převážně německy hovořícím obyvatelstvem, na novoslovanské aktivity v roce 1908. Tento koncept vztahů mezi slovanskými národy, jehož hlavním reprezentantem byl Karel Kramář, sledovaly oba významné regionální listy – Gablonzer Zeitung a Gablonzer Tagblatt – s nelibostí a jistým opovržením. Čeští Němci dávali z národnostních a ekonomických důvodů pochopitelně přednost rakouské, na Německo orientované, zahraniční politice a považovali novoslovanství za utopickou konstrukci. Mnohem palčivějším tématem však v atmosféře procitajícího nacionalismu byly jednotlivé kontroverze takzvané „jazykové války“, jež se tamního obyvatelstva přímo týkaly.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist