Plzeňské sympozia

Jaroslav Douša

Sjezd slovanských novinářů v Plzni v roce 1903

92–94, resumé s. 94
Od 30. května do 2. června 1903 se v Plzni konal 5. sjezd slovanských novinářů z habsburských zemí. Navazoval na podobná shromáždění, konaná od roku 1898 v Praze, Krakově, Dubrovníku a Lublani. Plzeňské setkání probíhalo v duchu tolerance: účastníci hovořili například o zřízení slovanské tiskové kanceláře, o vydavatelských poměrech u různých slovanských národů monarchie a o reformě tiskového zákona v Rakousku. Městská správa hostům věnovala všestrannou pozornost, zorganizovala pro ně prohlídku města a návštěvy v různých průmyslových podnicích. Úspěšný průběh rokování nalezl značnou odezvu i v českém, a slovanském tisku vůbec. Pražské Národní listy například konstatovaly, že: „Dojem, kterýž všichni účastníci ze shromáždění plzeňského získali, byl ten, že Čechy mají krom hlavního města – ještě jednu Prahu […] dokonce německy píšící tisk komentuje pocty, jež město Plzeň sjezdu prokázalo, výslovně jako hodné návštěvy královské […]"
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist