Plzeňské sympozia

Jaroslav Fiala

Slovanská beseda v Karlových Varech a národnostní incidenty

105–109, resumé s.104–105
Na počátku sedmdesátých let 19. století se v Karlových Varech zrodila idea, založit český vlastenecký spolek, jenž by sloužil jako místo pro setkávání nejen česky mluvící menšině ve městě, nýbrž i slovanským návštěvníkům a lázeňským hostům. Tato idea byla v roce 1881 realizována ve vlasteneckém spolku Slovanská beseda. Setkání se konala dvakrát týdně, k určitým příležitostem se pořádaly akademie a koncerty, návštěvníkům byla k dispozici dík darům poměrně bohatě vybavená knihovna. Tato spolková činnost byla karlovarským Němcům trnem v oku a čelila vždy tlaku tohoto většinového obyvatelstva. Útoky byly vedeny především proti budově spolku, což mělo za následek, že zastrašení majitelé domů nechtěli pronajímat svoje nemovitosti Čechům. Spolek proto musel několikrát změnit své sídlo. Jeho akce – jako například „Slovanský koncert“, pořádaný v roce 1901 ke 20. výročí založení spolku – bývaly často narušovány provokacemi.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist