Plzeňské sympozia

Taťána Petrasová

Aristokratický biedermeier

149–159, resumé s. 159
Příspěvek se pokouší na příkladě dvou staveb Heinricha Kocha verifikovat tezi, že biedermeier jako nový životní styl vzešel ve svých nejradikálnějších inovacích z prostředí šlechtických zadavatelů. Neopírá se přitom však o důkazy potlačení ornamentu, známé díky znovuobjevení biedermeieru na počátku 20. století, nýbrž o prostorovou kvalitu staveb. Dosavadní německé a rakouské pojetí biedermeieru vychází se špičkových projektů, realizovaných na objednávku příslušníků pruského a rakouského dvora. Nejvyšší společenské postavení dvora se poukazem na měšťanské chování snižuje a proměňuje v normu takzvané středostavovské společnosti. Při témž postupu, který uplatnil Georg Himmelheber ve svých výkladech k Schinkelovým stavbám (zvláště jeho Starému muzeu, 1824-1830) a při sledování analýzy Kornhäuserových prací pro arcivévodu Karla (Weilburg 1820-1823, Albertina 1822-1824), již provedla Hedwig Herzmansky, se vyjeví nové přednosti Kochova díla v Kostelci nad Orlicí (1828-1833) a jeho Vily Kinských na pražském Smíchově (1827-1831). Do obou budov se vstupuje schodištní halou, situovanou v meziposchodí. Tento vestibul je výsledkem řešení prostorového dilematu, které přineslo zavedení suterénu s přímým osvětlením v úloze hospodářského zázemí zámeckých staveb. Na rozdíl od staršího zámku Kačina (realizace 1816- 1822), kde mají schodiště, spojující zvýšený služebnický suterén s reprezentativním přízemím, ještě povahu zcela funkční, použil Koch zvýšené přízemí k vybudování schodištní haly, integrující obě podlaží do podoby reprezentativního vestibulu. Nejhmatatelnější důkaz nového životního stylu však skýtá technické vybavení obou staveb: instalace teplovzdušného topení podle vynálezu Paula Traugotta Mei?nera, propagátora systému zdravotní péče, využívajícího teplým vzduchem vytápěných místností a účinku „ světelné lázně na odhalené tělo“.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist