Plzeňské sympozia

Lydia Baštecká

Z kaplanek a lokálií do východočeských Athén a na Parnas

121–127, resumé s. 127
V první třetině 19. století se ve východních Čechách utvořilo volné a proměnlivé literární uskupení, v dějinách raného obrozenectví nazývané „ Východočeské Atény“ či „ Zieglerova literární skupina“. Jeho vůdčími a nejznámějšími osobnostmi byli kněz Josef Liboslav Ziegler a nakladatel Jan Hostivít Pospíšil. Převážně regionální obrozenci, kněží a muži měšťanských profesí, navštěvovali Zieglera nejprve v jeho působišti, Dobřanech pod Orlickými horami.Hlavními středisky obrozeneckého života, kam přicházeli i osobnosti, jejichž význam přesahoval regionální kontext, se později stala města Hradec Králové a Chrudim. K literátům, spojeným s touto skupinou, patřila i tři méně známá jména – Josef Mirovít Král, Josef Myslimír Ludvík a Jan Domaslav Padbur . Ti působili jako kaplani v malých farnostech v okolí Náchoda a v oblasti pod Orlickými horami a byli tak reprezentanty širší literární základny tohoto regionu. Jejich aktivity jak v soukromé, tak ve veřejné sféře jsou výrazem biedermeieru jakožto životního stylu i uměleckého proudu.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist