Plzeňské sympozia

Magdaléna Pokorná

„Čechy spráskají prý nejlépe opět Čechové.“ Glosy k fungování předbřeznové cenzury

71–78, resumé s. 78
Příspěvek shrnuje institucionální vývoj cenzury v české intelektuální sféře od josefínských reforem po březen 1848. Zabývá se pouze cenzurou literatury, nikoliv hudby či výtvarného umění. Charakterizuje zásady cenzury a typy cenzurních zásahů, zmiňuje některé cenzory z josefínské doby a především pak Pavla Josefa Šafaříka, který tuto funkci zastával v letech 1837-1847. Na konkrétních příkladech z českého literárního a vědeckého prostředí připomíná tehdejší konkrétní praxi a opírá se i o svědectví Karla Havlíčka Borovského z jeho soukromé korespondence s Boženou Němcovou.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist