Plzeňské sympozia

Radim Vondráček

Biedermeier a jeho moderní minulost

7–18, resumé s. 17–18
Psát o biedermeieru začala jako první uměnovědná publicistika, když hledala pojmenování pro jednoduchý, měšťansky střízlivý a praktický styl v nábytkářské produkci první poloviny 19. století, značně se lišící především od zdobně reprezentativního empíru. Od osmdesátých let 19. století se zprvu vžilo označení „Biedermännerstil“ („šosácký styl“, Georg Hirth), nahrazené však záhy novým, dnes známým pojmem. K jeho prosazení přispěly reedice děl Ludwiga Eichrodta a Adolfa Kußmaula, udržující jimi vymyšlenou komickou postavu v povědomí veřejnosti. Není náhodou, že se s výrazem „biedermeier“ jakožto označením měšťanského stylu prvně setkáváme v mnichovských uměleckých kruzích (1891 jej v tomto významu užívá tehdejší ředitel Bavorského národního muzea (Bayerisches Nationalmuseum) Wilhelm Heinrich Riehl). Krátce nato se začíná měnit i hodnocení stylu, čekajícího na své znovuobjevení. Počáteční negativní soudy tak, jak je nacházíme v pracích Jakoba von Falkeho či Georga Hirtha, se obracejí v obdiv vůči „účelnosti“ a „prostotě“ tvarů nábytku (Alfred Lichtwark) a „přejemnělé útulnosti všedních dní“ (Ludwig Hevesi). Významnou roli v tomto vývoji sehrála výstava o Vídeňském kongresu (1886), která v myšlení doby přispěla ke „slavnostní rehabilitaci starého pána Biedermeiera“. Neméně podstatné bylo, že se odhalené charakteristické rysy biedermeieru téměř doslovně kryly s postuláty umělecké moderny, která zvláště v architektuře vyžadovala prioritu účelu a konstrukce. Biedermeier se tak stal vzorem modernistických snah, zároveň však byl nahlížen z pozice moderny a představoval její projekci. Proto byla například nadměrně zdůrazňována střízlivá jednoduchost tvarů či výlučně „měšťanský“, úlohu aristokracie jakožto zadavatele a odběratele špičkových produktů vědomě zastírající charakter biedermeieru. Tyto i jiné významové struktury pojmu „biedermeier“ ovlivňují i jeho dnešní užívání a vstupují často bez patřičné reflexe do současných debat.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist