Plzeňské sympozia

Martina Lustigová

Předválečné rusofilství a slovanství Karla Kramáře

56–70, resumé s. 70
Text analyzuje slovanské postoje Karla Kramáře (1860–1937), významného českého politika. Kramář věnoval slovanství celou svou kariéru a je považován za hlavního představitele novoslovanského hnutí. Podílel se na organizaci slovanských kongresů, konaných roku 1908 v Praze a 1910 v Sofii, velice zajímavý byl jeho projekt všeslovanské říše (1914). Idea slovanství hrála pro Kramáře důležitou úlohu i v průběhu první světové války. Po jejím skončení tuto myšlenku dále pěstoval a neztrácel svoji víru v ni, ačkoliv se rostoucí měrou jevila jako utopistická a nereálná. To pro Kramáře neplatilo. Ústřední roli ve slovanské říši mělo podle jeho názoru hrát Rusko, které pro něho bylo velkým tématem, k čemuž podstatně přispěla skutečnost, že jeho žena Naděžda byla Ruska a že manželé Kramářovi v Rusku získali nezanedbatelný majetek. Prostřednictvím své manželky Kramář v Rusku dokonce našel nový domov. Prožil tam i revoluci v roce 1905, která velice silně ovlivnila jeho politické názory.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist