Plzeňské sympozia

Vratislav Doubek

Velikost Ruska a národní zájem české politiky

21–37, resumé s. 37
Příspěvek nastiňuje základy ideologického růstu české buržoazní politiky 19. století. Analyzuje vývoj takzvané slovanské politiky, to znamená aktivit, živených vědomím kmenové sounáležitosti s ostatními slovanskými národy, které však v rovině politické podléhaly specifickým zájmům středního stavu a jeho elit. Zvláštní pozornost je věnována pojetí velmocí, a sice jak Ruska, tak Rakouska. Právě ideál koexistence těchto celků se stal zásadní složkou státoprávních konceptů české buržoazní reprezentace.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist