Plzeňské sympozia

Dalibor Tureček

Biedermeier a současná literárněvědná bohemistika

386–393, resumé s. 393
Příspěvek se zabývá rolí pojmu biedermeier v současné literárněvědné bohemistice. Ve srovnání s dějinami umění, stejně jako s dalšími vědeckými obory, pěstovanými především v německé jazykové oblasti a navzdory opětnému včlenění pojmu do terminologie bohemistiky v posledních 10 letech, se pozice biedermeieru v české literární historiografii jeví jako slabá. Autor se snaží ukázat, že příčina léto skutečnosti spočívá ve způsobu, jakým bohemistika s pojmem zachází. Dále popisuje další konkrétní omezení terminologického úzu v literárněhistorických pracích posledních 10 let a navrhuje možnosti, jež by mohly přispět k efektivnímu užívání pojmu biedermeier v prezentaci české literatury z obdobní mezi lety 1810 až 1860.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist