Plzeňské sympozia

Blanka Hemelíková

Mlynářova opička. Klicpera a Rubeš pod maskou sentimentálního vlastenectví

326–335, resumé s. 335
Příspěvek vychází z výzkumu začlenění folklóru do literatury a soustředí se na estetické zhodnocení a uplatnění lidového humoru. Na příkladu malých básní Václava Klimenta Klicpery a Františka Jaromíra Rubeše, určených k deklamaci, přibližuje způsob transformace motivů z žertovných lidových písní. Analyzuje tři základní typy lidových písní: společenské a pijácké písně, písně o sňatcích a o zlé ženě a jejich paralely ve zmíněných malých básních. Tím je dokumentován vývoj humoristické literatury s rysy „hry“ mimo sféru sentimentálního patriotismu.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist