Plzeňské sympozia

Helena Klementová

Hry o polepšení (Besserungsstücke) u Gerleho a Tyla

309–316, resumé s. 315–316
Analýza srovnává dvě různá díla, a sice drama Strakonický dudák od českého autora Josefa Kajetána Tyla a novelu Die schöne Müllerin (Krásná mlynářka) od Adolfa Gerleho (1783-1846), německého spisovatele, žijícího v Praze. Toto srovnání má prokázat, že motivické prvky, obsažené v dramatu s nápravnou tendencí jsou přítomny již v dříve vzniklých prozaických dílech. Gerleho próza se částečně kryje se schématem nápravné divadelní hry. Úpadek hlavního hrdiny Konráda však má u Gerleho zcela jinou motivaci než u Tylova Švandy; rozdílný je i charakter konfliktu a jeho řešení. Gerleho Konrád ztělesňuje v první dějové linii pozitivního hlavního hrdinu, důležitou roli hraje i jeho partnerka Ludomila. V druhé dějové linii je líčen mravní úpadek protagonisty, způsobený nemístným pocitem spokojenosti a bezpečí. Obě díla se liší především svým poetickým stylem. Děj Gerleho novely je sice situován na venkov, s čímž ale velmi silně kontrastují lexikální, morfologické a stylistické prostředky, používané vypravěčem. V textu se také objevují písně (mj. hospodské zpěvy), které narušují jednotu děje. Tylova divadelní hra se používáním lidových výrazů, frází a vulgarismů více přibližuje svému čtenářskému, respektive diváckému okruhu. Oběma dílům je společné, že oba hrdinové, jak Gerleho Konrád, tak Tylův Švanda, spokojeně žijí rodinném kruhu, jenž je jejich jistotou. V momentě, kdy jednají excentricky a nemorálně, jsou trestáni nadpřirozenými bytostmi. Pak následuje náprava, jejímž výsledkem je optimální podoba původního stavu.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist