Plzeňské sympozia

Zuzana Urválková

Mezi barokem a biedermeierem. K povaze biedermeieru v Múze moravské (1813) Heřmana Agapita Gallaše

281–287, resumé s. 286–287
Autorka příspěvku se pokouší ukázat na spornost dosavadní chronologicky ohraničující periodizace české literatury národního obrození tím, že konstatuje znaky biedermeieru ve stále ještě dominující barokní poetice Gallasovy Múzy moravské. Topoi a motivy jako harmonická pospolitost v rodině, v přírodě a mezilidských vztazích , úzký vztah mezi matkou a dítětem, manželské štěstí , soulad s křesťanským a mravním světovým řádem, jimž v hodnotovém systému biedermeieru připadá klíčové místo, se u Gallase spojují s barokními, klasicistními a romantickými stylovými rysy. Z toho vyplývá nutnost, zahrnout strukturálně imanentní interpretaci biedermeieru do dosavadní převážně sociologicko-politické perspektivy, v níž biedermeier zpravidla představuje pouhou reakci středních vrstev měšťanstva na Napoleonské války.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist