Plzeňské sympozia

Jan Kapusta

Litomyšl – biedermeierství maloměsta

263–267, resumé s. 267
Východočeské město Litomyšl, rodiště hudebního skladatele Bedřicha Smetany a malíře Julia Mařáka, bylo v první polovině 19. století jedním z nejvýznačnějších českých maloměst s reprezentativní sociální a kulturní strukturou (šlechta, duchovenstvo, profesoři na piaristických školách, úředníci, vojsko, kupci, studenti). Jeho profil v podstatě určovala vrstva vzdělané, částečně německé a převážně německy mluvící honorace (úřednictvo, inteligence). Od šlechtické vrchnosti na zámku a z Vídně přejímala kulturní vzory (architekturu, životní styl), jejichž co do umělecké úrovně poněkud pokleslou realizaci prostřednictvím řemeslnických a dalších služeb zas do zámku vracela. Dík spolkům a zájmovým skupinám krystalizoval samostatný společenský a kulturní život. „Turecké“ kapely a hudební salóny přinášely zjednodušená aranžmá hudby klasicizmu a děl italské operní školy. Průměrný, málo vzdělaný měšťan chápal umění jako zábavu a účelovou výzdobu života. Z hudby si nejraději vybíral populární formy (tance, pochody, písně, čísla z oper). Období biedermeieru představuje přechodnou fázi předtím, než v druhé polovině 19. století i maloměšťan začal vnímat hudbu a ostatní obory umělecké tvořivosti skutečně jako umění.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist