Plzeňské sympozia

Ivana Horáková

K výstavě Styl biedermeier

220–223, resumé s. 224
Vystavené exponáty se soustředí na období raného obrození a charakterizují vývoj v českých zemích. Setkáváme se s díly Josefa Kajetána Tyla, Josefa Jungmanna, Karla Hynka Máchy a Karla Havlíčka Borovského, expozice je doplněna předměty denní potřeby, pocházejícími ze sbírek etnografického oddělení Západočeského muzea v Plzni, stejně jako četnými literárněvědnými a uměnovědnými statěmi o epoše biedermeieru. Součástí výstavy jsou rovněž portréty žen od Antonína Machka a malířské rodiny Mánesů, i další artefakty z daného období.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist