Plzeňské sympozia

Zdeněk Bezecný

Akademie hraběte Straky – pokus o český Eton?

145–148, resumé s. 148
Akademie hraběte Straky vznikla na sklonku 19. století jako ústav pro výchovu a vzdělávání českých mladých šlechticů a vyšších měšťanských vrstev po vzoru zahraničních ústavů s mnohaletou tradicí, především Tereziánské akademie ve Vídni. Péče byla věnována přípravě organizačního řádu a personálnímu obsazení (ředitel Josef Trakal, učil zde mj. Josef Pekař a Karel Kašpar) i architektuře školních budov a jejímu modernímu vybavení. Školou prošlo 230 studentů, z nichž většina obdržela nadační místo, jen třináct chovanců své studium plně hradilo. Prestižním vzdělávacím ústavem se však akademie nestala. V nacionalizované a liberalizované atmosféře přelomu 19. a 20. století byla myšlenka rytířské internátní akademie anachronismem.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist