Plzeňské sympozia

Blanka Hemelíková

„Novoitalia slavjanofilská“. Přehled parodování

405–409, resumé s. 409
Příspěvek se zabývá parodováním slovanství v díle Karla Havlíčka Borovského, Jaroslava Haška, Václava Laciny a autorské dvojice Jaroslav Žák – Vlastimil Rada. Jeho cílem je, poukázat na satirický přístup k utopii panslavismu a na reinterpretace textů, založených na kanonizovaném hodnotovém systému. Detailní pozornost je věnována avantgardistické básni Václava Laciny Jarní znělka (1926), parodující vlastenecké filologizování Jana Kolára v jeho básnické sbírce Slávy dcera a dadaistické próze Club zabudnutých Slavkov v románu Dobrodružství šesti trampů od Jaroslava Žáka a Vlastimila Rady (1933), která je parodií Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, stejně jako satirou na fašismus a politiku Karla Kramáře.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist