Plzeňské sympozia

Veronika Faktorová

Strašlivá vězení benátská v literatuře 19. století

268–273, resumé s. 273
"Strašlivá vězení benátská", tedy *pozzi* a *piombi*, patřila k privilegovaným toposům evropské literatury 19. století. Jejich obrazné zpodobnění, formované rozmanitou literární auměleckou projekcí, bylo frekventované také v české historické próze a dalších žánrech. Tomuto významu odpovídalo také začlenění do funkčně rozdílných literárních typů. Literární zpracování benátského vězení se objevilo také ve faktografické literatuře, především cestopisné. Jejich přítomnost dokazuje dynamický vztah mezi fiktivní a věcnou literaturou a upozorňuje na určité zjednodušování problému, pokud jsou oba typy literatury pojímány jako striktně oddělené žánry.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist