Plzeňské sympozia

Veronika Faktorová

Poetika biedermeieru a idea slovanské vzájemnosti v Kollárově italském cestopise

384–393, resumé s. 393
Kollárův Cestopis obsahující cestu do horní Itálie představuje český ohlas evropské tradice cest do Itálie. Specifikum tohoto putování spočívá ve skutečnosti, že Kollár zahrnuje Itálii do fiktivního prostoru ideální slovanské vlasti a neváhá jí přiřknout slovanské hodnoty. Slované se tak stávají přímými dědici staré a rozvinuté kultury Itálie. Tímto přijetím cizích hodnot postuluje Kollár zásadní vliv Slovanů na světové dějiny, který je větší, nežli vliv germánský. Ideu slovanství spojuje s hodnotovým komplexem biedermeieru, aby si tak zajistil pochopení a ohlas u čtenářstva. V jeho poetice se oproti tomu mísí prvky biedermeieru s romantickými motivy, jakkoli je romantismus vzhledem ke svému potenciálně destabilizujícímu charakteru hodnocen spíše negativně.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist