Plzeňské sympozia

Jan Šejbl

Svět na světelných obrazech. Fenomén cestopisných přednášek s diapozitivy

s. 384–397, resumé s. 396 (English), 396–97 (Deutsch)

Příspěvek se zabývá vývojem cestopisných přednášek na přelomu 19. a 20. století a jejich obrazového doprovodu. Pro širokou veřejnost své doby byly cestopisné přednášky vedle cestopisů a výstav jednou z mála možností, jak získat informace o vzdálených zemích. Pro cestovatele šlo o příležitost k výdělku i k vlastní prezentaci. Jako doprovod přednášek se záhy začaly používat "světelné obrazy" – promítání skleněných diapozitivů. Řada z nich se dochovala dodnes. Úvodní část příspěvku nastiňuje vývoj projekční techniky a vznik fotografických diapozitivů jako doprovodu přednášek. Druhá část srovnává využití fotografií při přednáškách tří nejznámějších českých cestovatelů konce 19. století, Emila Holuba, Josefa Kořenského a Enrique Stanka Vráze. Třetí část charakterizuje specifika odborného zpracování dochovaných diapozitivů k přenáškám a informační potenciál, který nabízejí. 

Klíčová slova: Cestopisné přednášky – skleněné diapozitivy – projekční technika – Emil Holub – Josef Kořenský – Enrique Stanko Vráz

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist