Plzeňské sympozia

Marie Fiřtová

Nimrodi - o jedné ze stolních společností

s. 372–383, resumé s. 382 (English), 383 (Deutsch)

Oblíbenou volnočasovou aktivitou pražských obyvatel bez rozdílu věku, povolání a sociálního zařazení byla návštěva hostinců. Jedním z nich byl ve 40. letech 19. století také pivovar U Kléblatů, kde se scházela stolní společnost Nimrodů, sdružující se okolo Josefa Jungmanna. Z doby její působnosti se nám dochovalo 18 malovaných epitafů Josefa Navrátila s 13 německými veršovanými texty od Josefa Jungmanna.  Ačkoliv jsou malované epitafy jednoznačnou ilustrací k veršovaným textům, tak doposud nebyly v souvislosti s obrazem, interpretovány. Jsou odrazem dějin každodennosti stejně jako vtipnou reakcí na sociální, politické a národnostní aspekty doby. Neméně důležitou otázkou, jíž se článek věnuje, je i pravý důvod jejich vzniku a zvolená makabrózní tematika. Podrobná analýza těchto výtvarně vynikajících a obsahově enigmatických epitafů nás na základě dobové literatury vede až k zapomenutému staropražskému svátku Bakus, který patřil mezi privilegia několika malých pivovarů.

Klíčová slova: stolní společnost Nimrodi – Josef Navrátil – Josef Jungmann – epitafy – staropražský Bakus   

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist