Plzeňské sympozia

Marie Macková

Lumpenball – ples, který neměl české jméno

s. 363–371, resumé s. 370 (English), 371 (Deutsch)

Maškarní plesy byly speciální odrůdou taneční zábavy 19. století. Tak jako mnohé jiné, i tyto byly mnohdy charitativními akcemi. Lumpenball se hlásil k vídeňskému předměstí Neulerchenfeld. Jeho původním účelem byla podpora chudých školních dětí z vídeňských předměstí. Během dvaceti ročníků výnos vzrostl natolik, že bylo možné nejenom zajišťovat obědy pro takové děti, ale i pořádat jejich letní pobyty v přírodě a pro skupinu nemocných tuberkulózou i lázeňské pobyty u moře. Speciální kostýmy odkazující mezi spodinu společnosti umožňovaly rozvinout průvodní satiru a humor všeho druhu. Dvacátým ročníkem v roce 1892 byla ukončena tato původní řada lumpenballů. Následně se však každý rok pořádal pod stejným názvem ples obdobného typu, který však už měl jiné pořadatele, jeho charitativní rovina zcela zmizela a proměnil se v zábavu poněkud bezuzdnou. Obliba tohoto typu plesu trvala do první světové války. V českých zemích se objevoval postupně zhruba od konce 80. let 19. století v německojazyčném kulturním okruhu. Výrazná charitativní rovina s ním spjata nebyla a české pojmenování pro něj nevytvořili ani novináři.

Klíčová slova: Lumpenball – maškarní ples – charita – Wien-Neulerchenfeld

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist