Plzeňské sympozia

Daniela Čadková

"Truchlohra obrácená naruby." Ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě

s. 353–362, resumé s. 361 (English), 362 (Deutsch)

Provozování ochotnických parodistických operet čili hudebních frašek bylo ve druhé polovině 19. století běžnou součástí spolkových zábav, besed, ochotnických vystoupení a masopustních či silvestrovských merend. Společným rysem děl tohoto žánru byla komická nadsázka, parodičnost vzhledem k vysokým žánrům (opeře, romantické či antické tragédii aj.) a fakt, že jejich autory a aktéry byli většinou amatérští libretisté, komponisté, hudebníci a herci, členové ochotnických divadelních pěveckých spolků a různých zábavních společností. Tato dílka svou fraškovitou komikou a absurdním, někdy až „cimrmanovským“ typem humoru vycházela vstříc potřebě hravé pospolité zábavy a hrála jistě významnou roli ve volnočasových aktivitách dlouhého 19. století. Oblibu tohoto nepříliš prozkoumaného žánru, jeho specifické rysy, inscenační praxi a parodické postupy demonstrujeme na příkladu operety Edip král (parodie Sofoklova Oidipa krále).

Klíčová slova: Opereta – ochotnické divadlo – parodie – Oidipus – Sofokles

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist