Plzeňské sympozia

Tomáš Bernhardt

Všechny plzeňské klavíry aneb Volný čas v deníku studenta Smetany

s. 341–352, resumé s. 351 (English), 352 (Deutsch)

V letech 1840–1843 dokončil Bedřich Smetana v Plzni svá gymnaziální studia pod dohledem svého staršího bratrance Josefa Františka Smetany, profesora zdejšího filozofického ústavu. Během této doby si vedl deník. Záznamy se jen v malé míře týkají školní docházky. V převážné míře reflektují mimoškolní činnost, vztahy s jinými lidmi (a zejména dívkami), a poskytují tedy vhled do jeho způsobu trávení volného času. Smetana ovšem nebyl tak docela běžný gymnaziální student. Byl starší než většina jeho spolužáků, především ale jeho zájmy byly již silně vyhraněné, a tak věnuje pozornost především hudbě. Hudební nadání a společenská povaha mu otevíraly dveře řady domácností. Byla to především zdejší úřednická honorace, v jejíchž bytech se pohyboval zcela přirozeně a nenuceně. Shrneme-li okruhy zájmu studenta Smetany, jak si je zaznamenával do deníku, věnuje kromě hudby velkou pozornost tanci a pečlivě si zaznamenává i výuku nových kvadril a contre-dansů. Popisuje také výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí, koupání v řece, několikrát zmiňuje různé společenské hry. Ojediněle se věnuje i dalších veřejným událostem, jako procesím, slavnostem, vojenské přehlídce, zmiňuje také návštěvu kočovného panoptika. Méně a méně pozornosti věnuje škole. Prakticky se nezmiňuje o knihách. Právě zde v Plzni se pevně rozhoduje věnovat hudbě. A od května 1842 poutá jeho hlavní pozornost zejména Kateřina Kolářová, jeho budoucí manželka. Tato náklonnost začala – jak známo a jak jinak – u klavíru.

Klíčová slova: Bedřich Smetana – Plzeň – plzeňské gymnázium – hudba – tanec – výuka hudby – Kateřina Kolářová

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist