Plzeňské sympozia

Blanka Hemelíková

"Byli jsme čtyři – George, Vilém Samuel Harris, já a Montmorency." Odezva díla Jeroma Klapky Jeroma, oslavovatele výletů a zahálky, v české literatuře

s. 329–337, resumé s. 336 (English), 337 (Deutsch)

Ve svém příspěvku se soustřeďuji na odezvu prvních překladů knížek Jeroma Klapky Jeroma (1857–1926) do češtiny. Jerome Klapka Jerome přispěl české literární kultuře obrazem jednoho typu zábavy, rozptýlení a trávení volného času. Je to veslování a výlety na veslici po řece Temži, v knize Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) z roku 1889. Do češtiny knížku přeložili v roce 1902 bratři Emil a Theodor Háchové. Zároveň Jerome Klapka Jerome pěstoval a oslavoval jako způsob užívání volného času lenošení a zahálku, kterážto idea k nám připutovala v autorově knížce Lenivé myšlénky lenivého člověka (The Idle Thoughts of an Idle Fellow: a Book  for an Idle Holiday, 1885) v českém překladu Boženy Šimkové vydaném v roce 1912. Je s podivem, že v době prvních překladů nelze nalézt přímé inspirace, ani příliš bohatou kritickou reflexi. Neobjevil se žádný „český Jerome Klapka Jerome“. Žádný kritik nevyvolal literární polemiku o užitečnosti a plodnosti zahálky, případně o užitečnosti knížky o zahálce. Rozmach Jeromovy obliby nastal až s další nastupující generací po první světové válce. Tehdy literární kritika oceňovala „typický anglický humor“ Tří mužů, bystrost postřehu a psychologie v Lenivých myšlenkách a výjimečně také postihla motiv zahálky a argumentovala, že lenivost není záporná vlastnost, ale naopak může být „plodná a užitečná“. V době prvních překladů zachytíme zajímavou filiaci Tří mužů, a to v díle Ignáta Herrmanna Otec Kondelík a ženich Vejvara (knižně 1898) s grandiózní komikou tří výletů „po suché zemi, po železnici a po vodě“. 

Klíčová slova: Jerome Klapka Jerome – volný čas – veslování – lenošení – anglický humor – Ignát Herrmann

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist