Plzeňské sympozia

Lenka Křupková

Pobyt na horách jako relaxace, statusový symbol a inspirace skladatelů evropské moderny

s. 317–328, resumé s. 326–327 (English), 327–328 (Deutsch)

Český skladatel Vítězslav Novák (18701949) každoročně trávil prázdniny ve velkém stylu; o svých sportovních úspěších i neúspěších na horských túrách či v rozbouřeném moři referoval v korespondenci rodině a přátelům a na sklonku života je detailně popsal také ve svých pamětech. Aktivní setkání s přírodními živly se stalo jednou z hlavních inspirací Novákovy tvorby. Richard Strauss (18641949), autor Alpské symfonie, hledal odpočinek i inspiraci ve svém sídle v Garmischi pod alpskými velikány. Polský skladatel Mieczysław Karłowicz (1876–1909) ve Vysokých Tatrách rozvíjel svou horolezeckou a lyžařskou vášeň, jež se mu stala osudnou, a kde ve svých 32 letech zahynul. V Zakopaném měl své prázdninové sídlo i další polský skladatel této generace Karol Szymanowski (1882–1937). Novákovy pozdější pobyty na Francouzské Riviéře či vlastnictví drahé nemovitosti ve velehorách výše zmíněných skladatelů však současně odkazuje na novou společenskou situaci – umělecký kredit je spojen s exkluzivním prostředím, v němž skladatel naplňuje svou tvůrčí aktivitu a vzdálen od městského pracovního stereotypu také tráví svůj volný čas. 

Klíčová slova: Hory – relaxace – statusový symbol – inspirace – Mieczysław Karłowicz – Vítězslav Novák – Richard Strauss – Karol Szymanowski

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist