Plzeňské sympozia

Jan Štemberk

Výletní vlaky – symbióza železnice a volného času

s. 304–316, resumé s. 315 (English), 315–316 (Deutsch)

Nástup železniční dopravy znamenal zásadní změnu v oblasti cestování. Představovala na svou dobu pohodlný, rychlý a cenově dostupný dopravní prostředek. Tomu odpovídal i zájem cestujících, který předčil původní očekávání. Organizování výletních vlaků, tedy vlaků vezoucích cestující za volnočasovou aktivitou, se poprvé objevilo v Anglii na přelomu 30. a 40. let 19. století. Do českých zemí proniklo v 60. letech 19. století. Výletní vlaky měly řadu podob, pro městské obyvatelstvo představovaly příležitost, jak vyjet do přírody a na venkov; Pro venkovany možnost poznat město a jeho společenský a kulturní život. Jízdní řád výletních vlaků byl sestaven tak, aby v cílovém místě mohl turista/návštěvník strávit více času – odjezdy byly zpravidla v ranních hodinách a příjezd později večer. Výhoda spočívala v nižším jízdném, obvykle o polovinu oproti běžnému tarifu. Sleva byla z pohledu železnice kompenzována silným obsazením vlaků a jejich využitím ve dnech volna, kdy byla intenzita dopravy nižší. Zvláštní význam si v českém prostředí získaly divadelní vlaky, spojené s cestami venkovského obyvatelstva do nově otevřeného Národního divadla. Výletní vlaky významným způsobem přispěly ke zvýšení mobility obyvatelstva. 

Klíčová slova: železniční doprava – výletní vlaky – železniční tarify – divadelní vlaky – mobilita 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist