Plzeňské sympozia

Marcela Šášinková

"Do Roztok! Pěšky, na kole či po dráze..." Vzdušné lázně pro Pražany

s. 276–290, resumé s. 288–289 (English), 289–290 (Deutsch)

Roztoky, ležící na levém břehu Vltavy jsou jedním z typických letovisek objevujících se v průběhu druhé poloviny 19. století v okolí velkých měst po celé Evropě. Do 50. let 19. století bylo centrum obce situované nedaleko zámku, původní vodní tvrze. Zavedení železnice znamenalo pro obec velkou změnu. Díky snadné dostupnosti se stalo Tiché údolí, ve kterém byly do poloviny 19. století jen drobné viniční domky, příležitostí pro výstavbu letního bydlení. Výstavba letních vil v Roztokách  byla soustředěna při silnici do Prahy směrem na Sedlec, v Tichém údolí, ale také podél železniční tratě směrem na Kralupy. Staviteli vil nebyli až na výjimky známí architekti. Majiteli roztockých vil na přelomu 19. a 20. století byli ve většině případů zámožní pražští továrníci a obchodníci, jejichž rodiny trávily ve vilách letní sezónu. Rodinné vily se dědily v několika generacích. I ve větších rodinných vilách se na přelomu 19. a 20. století upravovaly podkrovní prostory za účelem pronajmutí letním hostům. Často šlo jen o malé pokoje bez kuchyně a dalšího zázemí. Stavěly se také vily určené jen jako nájemní. Letovisko prožívalo největší rozkvět v 80. a 90. letech 19. století. Vilařům i jednodenním výletníkům bylo k dispozici několik zahradních restaurací a říční lázně.

Klíčová slova: Roztoky – Tiché údolí – letní byty – příměstská vila – výlety 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist