Plzeňské sympozia

Lucie Heilandová

Litografická tvorba Františka Richtra a jeho obrazy ze života brněnských měšťanů

s. 239–249, resumé s. 248 (English), 249 (Deutsch)

František Richter byl amatérským malířem, samoukem. Ve svých čtyřiceti letech se rozhodl opustit lékařské povolání, věnovat se umělecké tvorbě a otevřít si školu kreslení. Specializoval se na krajinomalbu a na svých plátnech zachytil moravskou krajinu i architektonické památky. Díky kontaktům, které si František Richter vybudoval, byl přizván ke spolupráci s litografickou dílnou Hospodářské společnosti, pro kterou v letech 1818–1819 vytvořil několik akcidenčních tisků a členských prémií, pohled na ruiny boskovického hradu a na klášter ve Starém Brně s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Tyto grafické realizace byly ale na dlouhou dobu jediné. Ke grafické tvorbě se František Richter opět vrací až v polovině 20. let 19. století, kdy v letech 1825–1829 ve spolupráci s vídeňským litografem Josefem Trentsenským a brněnskou litografickou dílnou bratří Trasslerů vytvořil sérii šestnácti litografických pohledů zachycujících Brno a jeho okolí. Prostřednictvím jednotlivých litografických listů si mohou diváci prohlédnout panorama města, čilý ruch na brněnských náměstích nebo pohled na Františkov s obeliskem, parkem, promenádou a několika vyhlídkami, který se v roce 1818 stal nejen novou dominantou v panoramatu Brna, ale především oblíbeným místem nedělních procházek, místem setkávání a trávení volného času. Litografický soubor je unikátním obrazem života brněnských měšťanů, sondou do jejich každodenního života i obrazem jejich volnočasových aktivit.

Klíčová slova: Brno – Františkov – František Richter – Hospodářská společnost – litografie – veduty

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist