Plzeňské sympozia

Zdeněk Hojda

"Spazirgang, místo aneb plac, kdež lidé na procházku chodí"

s. 221–, resumé s. 237 (English), 238 (Deutsch)

Procházka je fenomén výlučně městský. Je výrazem proměňujícího se vztahu k přírodě, který si osvojuje emancipované měšťanstvo v posledních dvou desetiletích 18. století po vzoru vyšších vrstev. Procházka je současně novou kulturní a současně i sociální praxí, výrazem sebevědomí měšťanů, formou určité sebeinscenace, vyplněním volného času. Německý výraz Spaziergang (z latinského spatiorspati?r? = procházet se, chodit) i český výraz procházka přitom označuje kromě samotné pohybové činnosti také místo určené k procházení. Odehrává se zprvu zpravidla uvnitř města, kde jsou budovány promenády, bulváry s alejemi podle francouzského vzoru. Městská správa (v Praze nejdříve šéf zemské vlády Karel Chotek) postupně zakládá nové městské parky, po vzoru krajinářských parků šlechty často doplněné o drobné romantické stavby. Oblíbeným místem procházek se stávají rovněž městské hradby, které ztratily svou fortifikační funkci. Současně si město „přivlastňuje“ své blízké okolí jiným způsobem, než tomu bylo dříve: místo hospodářského zázemí nabývá vrch rekreativní funkce, vznikají výletní zahrady s příslušnou infrastrukturou. Ačkoli procházka nemusí mít na rozdíl od výletu žádný cíl, stává se jím často hostinec či upravená vyhlídka v blízkém okolí města. Pramenem k dosud málo zpracovanému tématu jsou především městské veduty, které zažívají po roce 1780 nebývalý rozmach. Dalším zdrojem jsou svědectví návštěvníků města, první městské průvodce či dobový tisk. Smyslem příspěvku je – na příkladu Prahy – upozornit  na tento fenomén v širších kulturněhistorických souvislostech.

Klíčová slova: Spazirgang/procházka – promenáda – městský park – výletní zahrada – vyhlídka – výletní hostinec – veduta 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist