Plzeňské sympozia

Helena Hloušková

Sport v deníku hraběte Arnošta Chotka

s. 200–209, resumé s. 208 (English), 209 (Deutsch)

Příspěvek na příkladu deníku dospívajícího hraběte Arnošta Chotka nechává nahlédnout do způsobu trávení volného času mladého příslušníka aristokracie. Deník je psán česky a zahrnuje necelé čtyři roky z období 1860–1866. Krom záznamů o studiu je zde popisován i způsob trávení volného času, který pro aristokracii nebyl úplnou novinkou. Náplní volného času mladého šlechtice byly vedle návštěv divadel, bálů a dalších společenských akcí také sportovní aktivity. Ty nebyly nijak organizované, odehrávaly se hlavně v prostředí jeho vrstevníků ze stejné společenské skupiny. Jednalo se zejména o jízdu na koni, lov, turistiku, plavání, sáňkování a bruslení. Později tyto sportovní disciplíny pronikly i do dalších společenských vrstev a přestaly být téměř výlučnou zábavou šlechty.

Klíčová slova: Sport – volný čas – Arnošt Chotek – zábava mladých šlechticů

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist