Plzeňské sympozia

Richard Moravec

Volnočasové aktivity v počátcích Dělnických tělocvičných jednot

s. 149–159, resumé s. 158 (English), 158–159 (Deutsch)

Příspěvek se zabývá volnočasovými aktivitami v počáteční fázi trvání Dělnických tělocvičných jednot (DTJ) vznikajících na přelomu 19. a 20. století. Po stručném představení problematiky tělovýchovy v českých zemích, včetně podstatné úlohy Sokola pro vznik DTJ, směřuje text k otázce vzniku a počáteční historii spolku. Významnou pro zmíněné sdružení byla provázanost s Českoslovanskou sociálně demokratickou stranou dělnickou, jež prostupovala spolkovou činností. Poté se příspěvek věnuje hlavní činnosti sdružení, tedy tělocvičným cvičením všech věkových kategorií. Pro správné fungování celé organizace byli velmi důležití především cvičitelé, kteří získávali své vědomosti v cvičitelských školách DTJ všech úrovní. Důležitou roli při vzdělávání členstva sehrál „jednotářský“ tisk společně se spolkovými knihovnami. V závěrečné části se píše o dalších aktivitách uskutečňovaných v prvních letech trvání DTJ: přednáškách, pochodech a výletech, divadelních představeních a besídkách i o dalších druzích zábav.

Klíčová slova: Dělnické tělocvičné jednoty – Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická – tělesná cvičení – veřejná cvičení – spolková činnost

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist