Plzeňské sympozia

Andrea Vítová

Hra pro zasvěcené. Veršované hádanky v obrozenských časopisech

s. 123–132, resumé s. 131 (English), 131–132 (Deutsch)

Hádanky v podobě básní, vážných i žertovných, a rozdílných rovněž po stránce obsahové i prozodické, byly běžnou součástí obrozenských kulturně-společenských časopisů a novinových příloh. Šlo o texty založené na obrazném pojmenování, které se často pojilo také s jazykovou hrou. Vznikaly tak mj. anagramy, logogryfy, palindromy nebo šarády, které čtenáře vybízely ke hře a umožňovaly jim zábavnou formou prověřit svůj důvtip i jazykové znalosti. Umístění hádanek na posledních stránkách periodik spolu s dalšími méně závažnými příspěvky, stejně jako publikování správné odpovědi v některém z následujících čísel vytvářely dojem, že jde o žánr určený jen k ukrácení volné chvíle. Ve skutečnosti měly mnohé z těchto textů dobově příznačný přesah: jejich zašifrovaná sdělení odkazovala k osobnostem a počinům z prostředí utvářející se národní společnosti a byla přístupná především těm čtenářům, kteří se identifikovali s vlasteneckými kruhy. Hádanky se tímto způsobem vracely ke své dávné úloze: představovaly klíč k určitému společenství a podílely se na vzájemné komunikaci jeho členů.

Klíčová slova: hádanka – hra – jazykové hříčky – zašifrovaná sdělení – vlastenecké obsahy

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist