Plzeňské sympozia

Lucie Kořínková a Pavel Kořínek

O gejšách z Vršovic. Hlouchova špetka exotiky jako příspěvek k zábavním možnostem metropole

s. 96–107, resumé s. 106 (English), 107 (Deutsch)

Příspěvek se věnuje tzv. japonské čajovně, kterou provozovali bratři Joe a Karel Hlouchovi na pražském holešovickém výstavišti během Jubilejní výstavy roku 1908. Autoři se domnívají, že tato provozovna lákala své hosty nejen na konzumaci občerstvení, ale minimálně stejnou, ne-li větší měrou také na dojem exotického zážitku, následujícího západní vzory podobných atrakcí. Text sleduje, jakým způsobem byla tato exotická atrakce konstruována, a usazuje ji do kontextu působení a ekonomického podnikání japanofila a autora sentimentálních románů o Japonsku Joe Hlouchy. Načrtává ovšem též spojnice k dobovému západnímu obrazu Japonska obecně, společenské módy japonismu a jeho používání k zábavním účelům ve středostavovských vrstvách. Příspěvek zároveň na příkladu soudobých humoristických a publicistických ohlasů poukazuje na skutečnost, že vědomí umělosti „hry na Japonsko“ bylo v reflexi čajovny silně přítomno, aniž by se tím ovšem nutně její potenciál vyvolávat u svých návštěvníků „potěšení z exotiky“ zcela rušil.

Klíčová slova: Japonská čajovna – Joe Hloucha – Jubilejní výstava – atrakce – japonismus

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist