Plzeňské sympozia

Martin Pelc

Kopaná jako podívaná. Fotbalové diváctví v Praze před první světovou válkou

s. 83–95, resumé s. 94–95 (English), 95 (Deutsch)

Dynamická podstata sportu postavená na prchavém účinku okamžiku konvenovala požadavku intelektuálně nenáročného, ale působivého spektáklu. Především v počátcích byl sice sport vnímán ještě jako sociálně exkluzivní součást anglické (britské) kultury, jejíž recepce patřila k habitu části vyšších společenských vrstev, během krátké doby ale došlo k jeho demokratizaci a etablování ve sféře populární kultury. Společensky širší dopad než aktivní sportování přitom mělo sportovní diváctví. Příspěvek se věnuje proměnám raného sportovního diváctví na příkladu pražské kopané v letech 1893–1914. Pokud se kolem roku 1901 fotbal institucionalizoval a podřídil pevným hracím řádům, v letech 1901–1911 se etabloval jako součást pražské každodennosti, pak v letech 1912 až 1914 se stal masovou zábavou pražského obyvatelstva.

Klíčová slova: sport – fotbal – diváctví – populární kultura

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist