Plzeňské sympozia

Milan Ducháček

Z letních bytů do dělnické jídelny. Pragmatizace odpočinku "duševních pracovníků" od Jaroslava Golla k Aleši Hrdličkovi

s. 42–60, resumé s. 58–59 (English), 59–60 (Deutsch)

Příspěvek se zaměřuje na proměnu odpočinkových aktivit české akademické inteligence závěru devatenáctého století. Nečiní si nárok na autoritativní teze. Pokouší se pouze na "vzorku" několika českých badatelů z oblasti věd o kultuře zachytit příznaky proměny pojetí volného času. Od tradičnějšího prolínání práce s dolce far niente (Jaroslav Goll, Josef Pekař) se zde přechází k příznakům nástupu technologizace (Lubor Niederle) a systematické racionalizace volnočasových aktivit dle anglosaského, především amerického vzoru (Aleš Hrdlička). V závěru 19. století se představa o trávení volného času vědců a duševních pracovníků odvíjela od běžných kontur práce a zahálky vzdělaného a lépe situovaného předlitavského měšťanstva coby součásti „zahálčivé třídy“. Duševní práce a volný čas se zde vzájemně a často k nerozeznání prolínaly. Konec století však již ohlašoval nástup "amerikanizace" a pragmatizace denního rozvrhu. Na základě vzpomínek etnografa Karla Chotka, který v roce 1919 navštívil Čechoameričana Aleše Hrdličku na Smithsonian Institution ve Washingtonu DC a absolvoval u něj krátkodobou studijní stáž, si lze učinit představu o denním rozvrhu humpoleckého rodáka, který se v USA z námezdné dělnické profese vypracoval k vlivné badatelské pozici na prestižní vědecké instituci. Hrdličkův pracovní rytmus, podstatně odlišný na terénní expedici a v pracovně, včetně začlenění střídmého stravování a běžného pohybu do pracovního rozvrhu, může sloužit za příklad až překvapivě systematického oddělování pracovní doby a času věnovaného duševnímu odpočinku. V meziválečných letech se pak otázka účelného trávení volného času i racionalizace pracovní doby v „hrdličkovském” duchu staly nejen inspirací a vzorem Hrdličkovým žákům, ale též předmětem úvah sociologů, například Inocence Arnošta Bláhy, o efektivním modelu životního stylu „inteligence”.

klíčová slova: volný čas, intelektuální dějiny, antropologie, Jaroslav Goll, Aleš Hrdlička, Lubor Niederle

 

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist