Plzeňské sympozia

Milena Lenderová

"Volné chvíle použijeme ku přerovnání spižírny." Ženský svět mezi prací a zábavou

s. 16–27, resumé s. 26 (English), 26–27 (Deutsch)

Počátkem 19. století ovládlo lineární pojetí času celou společnost. Vydatným pomocníkem byly jak ekonomické proměny, tak šířící se gramotnost. S rozdělením života na sféru veřejnou a soukromou se od sebe oddělil čas mužů a čas žen. Muži se zmocnili volného času o poznání dříve: vždyť museli odpočívat po práci. I ženám bylo ale povoleno smysluplné, nejlépe užitečné trávení volného času. Respektována byla především charita, s jistými omezeními četba či zájmové psaní, obojí vnímané jako únik od reality. Stále většímu konsensu se těší ženské cestování – vždyť je významným prostředkem vzdělání a národního uvědomění. Na konci století se objevuje i ženský sport.

Volný čas žen – ženská práce – měšťanský salon – ženská četba – zábavy žen – ženské cestování

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist