Plzeňské sympozia

Hana Svatošová

Veřejné osvětlení v Praze – osvětlená cesta k bohatství moderního města

s. 276–286, resumé s. 286-288

Založení pražské obecní plynárny v roce 1862 stálo na počátku systematického budování pražského komunálního hospodářství a majetku. Osvětlování Prahy plynem však začalo již v roce 1844, kdy soukromá společnost Breslauer Gasbeleuchtungs-Gesellschaft uzavřela smlouvu s pražským magistrátem a začala osvětlovat město plynem z plynárny v Karlíně (první plynové světlo v roce 1847). Plyn ani služby nebyly kvalitní, takže se pražské městské zastupitelstvo rozhodlo, že po vypršení kontraktu v roce 1867 převezme osvětlení Prahy zcela do svých rukou a vybuduje vlastní městský plynárenský podnik. Bylo to odvážné rozhodnutí, protože náklady převyšovaly tehdejší městský rozpočet, avšak předpoklad, že komunální podnik bude ziskový, se potvrdil. Na území Prahy měla městská plynárna monopol, avšak v předměstích se musela vyrovnávat s konkurencí belgické plynárenské společnosti. V 90. letech 19. století se městská reprezentace rozhodla, že vstoupí též do podnikání elektrárenského, že bude v Praze monopolně provozovat elektrické dráhy a osvětlovat Prahu plynem i elektřinou. V roce 1897 vznikly Elektrické podniky král. hlavního města Prahy. Po první světové válce bylo nutno obecní plynárny a elektrické podniky rekonstruovat a značně rozšířit. Proto si muselo město vzít velký úvěr v zahraničí. Díky tomu se podniky konsolidovaly a staly se hospodářsky silnými. Po druhé světové válce byly plynárny a elektrárna znárodněny.

Klíčová slova: Praha - městské hospodářství - obecní plynárny - Elektrické podniky hl. města Prahy - veřejné osvětlení

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist