Plzeňské sympozia

Andrea Pokludová

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace

s. 265–274, resumé s. 274-275

Cílem studie nebylo zahrnout čtenáře daty ohledně výše investic do výstavby plynáren a elektráren, údaji o ztrátovosti a ziskovosti jednotlivých komunálních podniků, průměrné doby amortizace a zavádění jednotlivých technologických inovací atd. Tyto údaje jsou detailně zpracovány v publikovaném výstupu grantového projektu Lesk a bída obecních samospráv. Mínila jsem nastínit cestu moravských a slezských měst k moderním městům, a to ve smyslu měst, ve kterých se alespoň část obyvatelstva mohla v noci poměrně bezpečně procházet osvětlenými ulicemi. Z nástinu snad bylo patrno, že tento proces ve správních a průmyslových městech probíhal jen o pár let později než ve středoevropských velkoměstech, jakými bylo např. hlavní město monarchie Vídeň. Moderní technologie se šířily poměrně rychle, pokud existovala v lokálních podmínkách vhodná konstelace ekonomických podmínek a moderně fungující výkonové samosprávy, tak byly i za cenu počáteční ztrátovosti podniku s dlouhodobým výhledem rentability zaváděny.

Klíčová slova: veřejné osvětlení - iluminace - plynofikace - elektrifikace - obecní samospráva - hospodářský nacionalismus - modernizace

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist