Plzeňské sympozia

Jindřich Vybíral

"Tvrdý kamen a jeho svit." Pokus o interpretaci vídeňského díla Josipa Plečnika

s. 219–227, resumé s. 228-229

Příspěvek se snaží rekonstruovat původní kontext architektury Zacherlova domu a z něj vyvodit záměry architekta i jeho stavebníka - Jože Plečnika a Johanna Evangelisty Zacherla. Autor dochází k závěru, že fasáda z ušlechtilého kamene s atributy trvanlivosti neměla reprezentovat pouze sociální pozici jednoho z nejúspěšnějších vídeňských podnikatelů, nýbrž že architekt žulovým obkladem fasády chtěl vyjádřit světonázor, k němuž se hlásil on sám i objednavatel projektu. Plečnik i Zacherl byli pevně spojeni s ideologickou bází restauračního katolicismu. Dům měl být nositelem idealistického a anti-materialistického přesvědčení, proto dostal podobu nadčasového monumentu, v jehož formách bylo vše subjektivní, senzualistické a pomíjivé nahrazeno abstraktním, podstatným, produchovnělým. Důležitým nositelem ideového poselství byla také ústřední poetická kvalita, kterou kamenný obklad domu poskytl - lesk. Jestliže se modernisté na počátku 20. století metalickým leskem fasád přihlašovali k dynamice technického pokroku, svítivý povrch Zacherlova domu se vztahuje spíše ke křesťanské symbolice světla, které není z tohoto pomíjivého světa a odkazuje k transcendentním hodnotám. Vyústění výkladu tak nemůže být jiné než paradoxní - Plečnikovo inovativní, radikálně moderní řešení problému fasády činžovního domu vzešlo z prostředí kulturního konzervatismu, které mělo silně polemický postoj k moderní skutečnosti.

Klíčová slova: modern architecture - Vienna - Zacherlhaus - Jože Plečnik - iconology of material

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist