Plzeňské sympozia

Petr Wittlich

Světlo a socha

s. 195–201, resumé s. 201-202

Světlo je pro sochaře důležité, protože umožňuje základní vizuální recepci povrchu plastiky. Přitom je socha, na rozdíl od malby, velmi citlivá na směr a intenzitu světla. Proto je také velmi důležité najít správné nasvícení sochy. Velkou pomůckou jsou přitom fotografie soch, pořízené nebo schválené samotnými jejich tvůrci. Na příkladu fotografií děl Jana Štursy, zejména jeho Melancholického děvčete, na problematice zastínění jeho tváře, se ukazuje, jak je světelná režie podstatná pro správné pochopení uměleckého symbolu a jeho psychologického obsahu. Srovnání s fotografiemi děl Constantina Brancuşiho a Medarda Rossa rozšiřuje tyto poznatky na širší pole moderního sochařství.

Klíčová slova: moderní sochařství - světlo - fotografie soch

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist