Plzeňské sympozia

Petra Trnková

Projekční mikroskop dr. Schuha a "daguerrotypie v praxi"

s. 182–191, resumé s. 191-192

Specifickou kapitolu nejstarších dějin fotografie představují mikrodaguerrotypie. Přestože jejich role byla spíš epizodní, čemuž odpovídá i nepatrný počet dnes známých či dochovaných kusů, v širším kontextu je třeba je chápat jako logický a nezbytný krok v cestě za zdokonalováním a co největším uplatněním fotografie vůbec. Ústřední téma příspěvku představuje jedna ze tří mikrodaguerrotypií, které se dochovaly ve středoevropských sbírkách, a sice té, jež se dnes nachází v NTM v Praze a jejíž autorství je tradičně přisuzováno rektoru litomyšlského gymnázia Floru Ignáci Staškovi. Pozornost zde je věnována jak technickým podmínkám možného vzniku tohoto snímku, tak otázce autorství, přičemž je poukázáno na nepřehlédnutelnou roli jednoho z průkopníků fotografie a moderní mikroskopie v Rakousku Carla Schuha.

Klíčová slova: fotografie - daguerrotypie - mikroskop - mikrodaguerrotypie - Carl Schuh - Florus Ignác Stašek - projekční mikroskop

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist